ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733 - Špičák
v

Změny v rozvrhu Wednesday 20. 11.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.C PREV PREV
2.D PREV PREV
6.B T T
6.A T T
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
2.C
3. - 4. les.Prevence
2.D
1. - 2. les.Prevence
6.B
2 VkO 6.B supluje Mis (SI)
5 VkO odpadá (Mis)
6 Tv Tvch odpadá (Le)
6 Tv Tvd odpadá (Z)
4. les.Testování
skup Aj: 3. les.Testování
skup Tvd: 3. les.Testování
skup Tvch: 3. les.Testování
skup S1: 3. les.Testování
skup S2: 3. les.Testování
skup Nj: 3. les.Testování
6.C
6 Tv Tvch odpadá (Le)
6 Tv Tvd odpadá (Z)
6.A
1. - 2. les.Testování
7.A
4 Tv Tvd Tv2V supluje Mis (Z)
4 Tv Tvch Tv2M supluje Go (Le)
7.B
5 Tv Tvch Tv2M supluje Pc (Le)
5 Tv Tvd Tv2V supluje Kož (Z)
7.C
2 Aj Aj Aj2 supluje (Tru)
4 Tv Tvd Tv2V supluje Mis (Z)
4 Tv Tvch Tv2M supluje Go (Le)
8.B
1 odpadá (Fl)
3 M 8.B supluje SP (Ma)
5 Tv Tvch Tv2M supluje Pc (Le)
5 Tv Tvd Tv2V supluje Kož (Z)
9.A
1 Njd Ajd Njd spojí Mis (Tru)
2 F 9.A supluje No (Z)
5 9.A přesun << Sz z 6. hod
5 D přesun >> na 19.11. 1. hod
6 přesun >> na 20.11. 5. hod
9.C
1 Njd Ajd Njd spojí Mis (Tru)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou