ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733 - Špičák
v

Změny v rozvrhu pátek 18. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.C K
1.D K
7.B LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
1.C
3 M 1.C změna Cast
2. hod knihovna
1.D
3. hod knihovna
2.B
5 Čj 2.B supluje JJíš (Šíd)
3.B
1 Čj 3.B supluje Jíš (Bro)
2 M 3.B supluje Jíš (Bro)
4 Prv 3.B supluje Jíš (Bro)
5 Čj 3.B supluje Pok (Bro)
5.B
2 Tv 1TvM supluje Maz (Šil)
3 M 5.B supluje Maz (Šil)
4 Čj 5.B supluje Hol (Šil)
5 Čj 5.B supluje Vyl (Šil)
5.C
5 Tv odpadá (Kot)
6.A
2 Th 6.A přesun << Ta z 6. hod
2 Z odpadá (Ha)
3 M 6.A změna Krd (Fš)
4 F 6.A supluje Tru (Ma)
5 M 6.A změna Krd (Fš)
6 Th přesun >> na 18.1. 2. hod
6.B
3 Tv Tvch Tv2V supluje Fl (Ha)
3 Tv Tvd Tv2M supluje SI (Z)
6.C
1 F 6.C supluje Kz (Ha)
3 Tv Tvch Tv2V supluje Fl (Ha)
3 Tv Tvd Tv2M supluje SI (Z)
4 Čj 6.C supluje (Fš)
7.A
3 Čj 7.A navíc Ca
3 M odpadá (Slá)
7.B
1.-6. hod Lyžařský výcvik
8.A
2 Ch 8.A supluje (Slá)
5 Z 8.A přesun << SI z 6. hod
5 odpadá (Z)
6 Z přesun >> na 18.1. 5. hod
8.B
6 F odpadá (Ma)
8.C
4 Tv Tvch Tv2V supluje Kn (Ha)
4 Tv Tvd Tv2M supluje Sz (Z)
5 F odpadá (Ma)
9.A
4 Ch 9.A supluje (Slá)
6 Th odpadá (Pc)
9.B
6 F odpadá (Slá)
9.C
2 Vv 9.C přesun << Kz z 17.1. 8. hod
2 VkO odpadá (Z)
4 Tv Tvch Tv2V supluje Kn (Ha)
4 Tv Tvd Tv2M supluje Sz (Z)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

7. roč. jazyk: angličtináři ze 7. A a 7. B se učí Aj spolu s p. uč. I. Truhlářovou, všichni němčináři se učí s p. uč. I. Rudolfovou