ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733 - Špičák
v

Změny v rozvrhu Tuesday 2. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
0.A
1 P SamS změna Hr
2 P DisV změna Hr
3 P SamS změna Hr
4 P SamS změna Hr
0.B
1 P SamS změna KoH
2 P DisV změna KoH
3 P SamS změna KoH
4 P SamS změna KoH
0.C
1 P SamS změna Něm
2 P DisV změna Něm
3 P SamS změna Něm
4 P SamS změna Něm
1.A
1 Čj SamS změna Srub
2 M DisV změna Srub
3 Tv SamS změna Srub
4 Čj SamS změna Srub
1.B
1 Čj SamS změna Jav
2 M DisV změna Jav
3 Prv SamS změna Jav
4 Vv SamS změna Jav
1.C
1 Čj SamS změna Hor
2 M DisV změna Hor
3 Vv SamS změna Hor
4 Prv SamS změna Hor
1.D
1 Čj SamS změna Sel
2 M DisV změna Sel
3 Tv SamS změna Sel
4 Čj SamS změna Sel
2.A
1 Čj SamS změna Kok
2 M DisV změna Kok
3 Prv SamS změna Kok
4 Čj SamS změna Kok
2.B
1 Čj SamS změna Šil
2 M DisV změna Šil
3 Tv SamS změna Šil
4 Vv SamS změna Šil
5 SamS změna Šil
2.C
1 Čj SamS změna Kot
2 M DisV změna Kot
3 Tv SamS změna Kot
4 SamS změna Kot
5 Vv SamS změna Kot
2.D
1 Čj SamS změna Vach
2 M DisV změna Vach
3 Tv SamS změna Vach
4 SamS změna Vach
5 Čj SamS změna Vach
3.B
1 Aj S1 DisV změna Kož
1 Aj S2 DisV změna Ahm
4.A
4 Aj S1 DisV navíc PIL
4 Aj S1 odpadá (PIL)
4 IaK S2 odpadá (Krd)
4.B
2 Th DisV navíc Šíd
2 Aj S1 odpadá (Pok)
2 Aj S2 odpadá (Vr)
4.C
1 Aj S1 DisV změna Pok
5.A
2 Th DisV navíc Jir
2 Pří odpadá (Šo)
4 Aj Aj DisV navíc HOD
4 odpadá (Šo)
5.C
3 Aj Aj1 DisV změna Pok
3 Aj Aj2 DisV změna HOD
6.C
1 Čj SamS supluje No (Sko)
5 Čj DisV navíc
6.D
2 VkZ DisV supluje Fl (Sko)
7.A
3 Dite DisV změna Ha
7.B
4 Čj DisV supluje Tru (Sko)
5 Čj DisV navíc
5 Čj odpadá (Sko)
7.C
6 VkO SamS změna HrA
8.A
3 M DisV změna Krd
4 Z DisV změna Ha
8.B
3 VkO DisV přesun << z 5. hod
5 VkO přesun >> na 2.3. 3. hod
3.JP
4 Aj S4 DisV navíc PIL
4 Aj S4 odpadá (PIL)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou