ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733 - Špičák
v
v

Změny v rozvrhu Monday 26. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.B Pd Pd Pd
6.A Pd Pd Pd Pd Pd TH
6.B Pd Pd Pd Pd Pd
6.C Pd Pd Pd Pd Pd
6.D Pd Pd Pd Pd Pd
7.A Pd Pd Pd Pd Pd TH
7.B Pd Pd Pd Pd Pd Pd
7.C Pd Pd Pd Pd Pd TH
7.D Pd Pd Pd Pd Pd TH
8.A Pd Pd Pd Pd Pd
8.B Pd Pd Pd Pd Pd
8.C Pd Pd Pd Pd Pd
8.D Pd Pd Pd Pd Pd TH
9.A Pd Pd Pd Pd Pd
9.B Pd Pd Pd Pd Pd
9.C Pd Pd Pd Pd Pd
9.D Pd Pd Pd Pd Pd
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
2.C
1 M 2.C supluje Kost (Maz)
2 Tv mim supluje Kost (Maz)
3 Tv mim supluje Kost (Maz)
4 Čj 2.C supluje Kost (Maz)
5 Čj odpadá (Maz)
3.B
5 Aj Aj2 A109 spojí Pok (Ahm)
3.C
5 Aj Aj2 A109 spojí Pok (Ahm)
3.D
5 Aj Aj2 A109 spojí Pok (Ahm)
5 Aj Aj1 odpadá (Eich)
4.A
2 Tv 1TvM supluje Kok (Hrn)
6 Aj S2 odpadá (Ahm)
4.B
4 Aj S2 4.B spojí Pok (Kož)
4.C
1 Čj 4.C supluje Přb (Eich)
2 M 4.C supluje Přb (Eich)
3 Aj S1 4.C spojí Pok (Eich)
4 Čj 4.C supluje Bal (Eich)
4.D
3 Aj S2 4.D supluje Bal (Ahm)
5.B
1. - 3. les. Projektový den
5.C
2 Aj S1 5.C supluje Bal (Ahm)
6.A
6 odpadá (Sz)
6. les. třídnická hodina
1. - 5. les. Projektový den
6.B
6 M odpadá (Jel)
1. - 5. les. Projektový den
6.C
6 Z odpadá (SI)
1. - 5. les. Projektový den
6.D
6 Aj Aj1 odpadá (Tru)
6 Aj Aj odpadá (Kož)
1. - 5. les. Projektový den
7.A
6 odpadá (Fl)
6. les. třídnická hodina
1. - 5. les. Projektový den
7.B
6 F odpadá (Le)
0. - 5. les. Projektový den
7.C
6 Tv Dív odpadá (Z)
6 Tv Chl odpadá (Hrn)
6. les. třídnická hodina
1. - 5. les. Projektový den
7.D
6 Tv Dív odpadá (Z)
6 Tv Chl odpadá (Hrn)
6. les. třídnická hodina
1. - 5. les. Projektový den
8.A
6 F odpadá (Bčv)
1. - 5. les. Projektový den
8.B
6 D odpadá (HOD)
1. - 5. les. Projektový den
8.C
6 VkO odpadá (De)
1. - 5. les. Projektový den
8.D
6 M odpadá (Slá)
6. les. třídnická hodina
1. - 5. les. Projektový den
9.A
6 S2 odpadá (Fš)
6 VaD S1 odpadá (Sch)
1. - 5. les. Projektový den
9.B
6 Hv odpadá (NoP)
1. - 5. les. Projektový den
9.C
6 Vv S1 odpadá (Bí)
6 Vv S2 odpadá (NH)
1. - 5. les. Projektový den
9.D
6 Čj odpadá (Pc)
1. - 5. les. Projektový den
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou